L’estudi

Estils de vida, característiques sociodemogràfiques i econòmiques, discapacitat, dolor, qualitat de vida, impulsivitat, suport social, i prevalença de factors de risc i de malalties cròniques de la població adulta de la província de Girona.

La salut de les persones i de les comunitats depèn de la combinació de molts factors, com per exemple el lloc de residència, les característiques del medi ambient, la càrrega genètica individual, el nivell d’ingressos i educació, les relacions familiars i socials, entre d’altres, mentre que l’accés i ús de serveis d’atenció mèdica sovint tenen un impacte inferior. Tots els factors que potencien la capacitat dels individus, de les comunitats i poblacions per mantenir la salut i el benestar són definits com actius de salut segons la teoria de la salutogènesis. Així, el control sobre la pròpia vida i les oportunitats per a una participació social plena són crucials per a la salut, el benestar i la longevitat.

La recerca enfocada a elucidar els factors i mecanismes associats a l’estat de salut s’ha reforçat molt amb l’aparició de noves tecnologies, fet que ha permès per primera vegada obtenir una visió, tant general com detallada, del funcionament dels organismes vius. La complexa interacció de nombrosos components en el llarg període subclínic de moltes malalties fa que els models de predicció de risc siguin moltes vegades imprecisos a causa de no tenir en compte la diversitat d’indicadors relacionats amb l’organització biològica (perfil genètic, lipídic, metabolómica, microbioma, entre d’altres) i determinants biopsicosocials.

Així mateix, les constants millores en la tecnologia de la ressonància magnètica (RM), des que es va introduir per primera vegada a mitjans de la dècada dels 80, han ajudat avançar la ciència i a revolucionar la medicina moderna.

Aquest projecte té com a objectiu realitzar una descripció acurada d’una mostra representativa de la població d’entre 16 i 49 anys de la província de Girona en relació a múltiples determinants de salut i diversos biomarcadors del seu estat de salut. El coneixement adquirit amb aquesta informació, així com els resultats de les associacions entre les diferents variables analitzades, pot ser d’utilitat per dissenyar estratègies per a la prevenció de les malalties cròniques més prevalents a la comunitat tenint en compte els diferents determinants de salut. Els resultats de l’estudi també poden contribuir al disseny d’estratègies de promoció de la salut per a millorar els estils de vida de la comunitat, i com a conseqüència el seu benestar i la qualitat de vida.

Objectius

OBJECTIU GENERAL

Desenvolupar marcadors d’imatge corporal basats en ressonància magnètica i del conjunt de les dades biològiques (genètica, microbioma, metabolòmica, etc) i conèixer la relació que hi ha amb altres marcadors de salut.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Crear un repositori poblacional d’imatges i dades radiològiques basades en RM morfològica, funcional i metabòlica avançada del cos humà.
  • Crear un atles poblacional del cos humà basat en imatge RM avançada i el conjunt de dades biològiques, per ajudar a estratificar la població.
  • Determinar el grau d’associació entre els biomarcadors d’imatge RM corporal integral i resta de dades biològiques amb múltiples paràmetres biopsicosocials de la salut.
  • Avaluar la prevalença dels biomarcadors d’imatge RM corporal integral i malaltia subclínica.
  • Proposar algorismes que puguin facilitar la presa de decisions per a programes de triatge poblacional en individus asimptomàtics de la població.

Actualitat