Projecte per convertir Girona en territori saludable

El Projecte té com a Objectiu Principal, convertir la demarcació de Girona en un territori de referència on es promogui la capacitat de les persones per incrementar el control sobre la seva salut i els factors que la determinen. L’objectiu s’emmarca dins del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació (OT1).

L’Operació “Girona, Health LivingLab” pretén transformar el territori de Girona en un entorn que afavoreixi la promoció de la salut i la prevenció de les malalties cròniques més prevalents, i incidir en els determinants de salut, factors psicosocials, factors de risc, estils de vida, aspectes de qualitat de vida, malalties cròniques i prevalents; creant un sistema de recollida d’informació sistemàtica tant en l’àmbit poblacional com per a grups específics de la mateixa d’arreu del territori.

Girona Health LivingLab, a més, facilitarà la comunicació amb la població per millorar les seves capacitacions i control sobre la seva salut. També promourà la comunicació entre els investigadors, les administracions, les institucions sanitàries i l’empresa, tant per a la realització d’estudis, l’intercanvi d’idees, la coordinació de la promoció de la salut al territori; com per facilitar l’aplicació i avaluació d’intervencions i d’eines tecnològiques aplicades a la salut i el benestar.

El Projecte va ser presentat a la convocatòria de Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) emmarcats en la RIS3Cat i el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un ajut de 710.188,8 € i per la Diputació de Girona amb un ajut de 355.094,4 €.