Poblacions

La població de l’estudi son els usuaris dels Centres de Atenció Primària (CAP) de la província de Girona, amb edats compreses entre les 16 i 49 anys.


Aleatòriament es va proposar la participació en l’estudi a usuaris dels CAPs que haguessin realitzat  almenys una visita presencial en el darrer any. La participació en l’estudi va ser totalment voluntària.


Hi ha dos fases de l’estudi. A diferents poblacions de les comarques gironines es va proposar la participació d’un total de 2.000 persones voluntàries, on es recolliren dades de marcadors de salut i estils de vida, així como una exploració física. Al Parc Sanitari Julià i Martí es va realitzar una segona fase de l’estudi, amb la participació de 1.000 persones voluntàries més, a qui es recolliren les dades anteriors, a més de fer-los una ressònancia magnètica (RMN) de cos complert, i una recol·lecció de mostres biològiques per l’anàlisi del microbioma, microbiota, perfil lipídic i genètic.

Actualitat